Diverse beveiligingsinstallaties

 • Brandbeveiliging
  • nieuwe installaties
  • vernieuwen van bestaande installaties
  • intelligente centrales
  • adresseerbare rookmelders en handbrandmelders
 • Inbraakbeveiliging
  • nieuwe installaties
  • vernieuwen van bestaande installaties
  • beveiliging binnen gebouwen
  • beveiliging buiten gebouwen (perimeterdetectie)
  • bediening via smartphone
 • Camerabewaking
  • binnencamera's
  • buitencamera's
  • beeldopslag
  • beheersoftware
  • beelden raadpleegbaar via smartphone
 • Toegangscontrole
  • badgecontrolesystemen
  • tijdsregistratiesystemen
  • slagbomen
  • tourniquets
  • parkeerheer
  • beheersoftware
 • Verpleegoproepsystemen
  • Ascom
  • Essec
  • Televic